Facilicom scoort met HappyOrNot meetsysteem

21 oktober 2015

In september implementeerde FFS een gloednieuw HappyOrNot meetsysteem bij EMC². Zoals de naam doet vermoeden, is HappyOrNot een fysiek feedbackkanaal waar klanten en werknemers van EMC² op elk ogenblik van de dag kunnen aangeven wat ze van de dienstverlening vinden. Doel? Het monitoren en verbeteren van de klanten-en werknemerstevredenheid.

Happy or not feedback kanaal

Concreet wordt het toestel op een zichtbare plaats gezet en stelt het passanten een vraag. Momenteel staat het toestel bij de receptie en wordt er gepeild naar de vriendelijkheid. Klanten en werknemers kunnen dan afhankelijk van hun ervaring kiezen uit vier smileys, gaande van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Het toestel is echter mobiel en kan in de toekomst ook op andere plaatsen ingezet worden. Daarnaast kunnen de vragen ook makkelijk aangepast worden, afhankelijk van wat men wil weten.  Een simpele actie, maar met veel resultaat.

 

De rapporten van de maand september bevatten alvast goed nieuws: 90% geeft aan zeer tevreden te zijn, slechts 10% ziet ruimte voor verbetering. Facilicom zal nu trachten te achterhalen wat de oorzaak is van deze resultaten en hier gepaste acties op ondernemen. Door middel van het HappyOrNot apparaat is EMC² in staat haar betrokkenheid naar haar klanten en werknemers verhogen en proactief om te gaan met klachten. In de toekomst zal FFS het systeem ook bij andere klanten implementeren.