Industrie en productie

Betrouwbare, betrokken en flexibele leveranciers

Industriële bedrijven moeten optimaal presteren om goed te renderen. Niets mag het productieproces verstoren. Vergaande rationalisatie van de activiteiten heeft geleid tot uitbesteding van alles wat niet tot de kernactiviteiten behoort. Dat werkt pas goed als leveranciers en onderaannemers betrouwbaar en betrokken zijn, een hoge kwaliteit leveren en zich flexibel weten op te stellen.

Facilicom beschikt over brede ervaring in industriële sector

We onderhouden panden en installaties. We houden werkelijk alles schoon, zelfs in de veeleisende voedingsindustrie. We beschermen organisaties tegen vandalisme en inbraak, ook als het gaat om organisaties in de vitale sectoren. Met dezelfde betrouwbaarheid en betrokkenheid exploiteren we het bedrijfsrestaurant of nemen we het totale facilitaire management over.