Onze eerste klantenarena rond klantgerichtheid is een feit!

26 januari 2016

Dinsdag 19 januari, organiseerde Facilicom Services Group (Facilicom) voor haar gespecialiseerd cleaningbedrijf Gom Schoonhouden (Gom), een eerste klantenarena rond klantgerichtheid. Deze constructieve confrontatie met klanten vond plaats in 'De Boskabanne' in Wetteren en was de eerste van twaalf geplande ontmoetingen tussen Facilicom en haar klanten. Inzet van dit project rond klantgerichtheid? Inzicht verwerven in wat klanten echt verwachten van een facilitair dienstverlener en zo op korte termijn het meest klantgerichte bedrijf binnen de facilitaire sector worden.

Innovatie, investeren in mensen en écht partnership

Deze eerste klantenarena vond plaats in ‘De Boskabanne’, een idyllische locatie in Wetteren. De ideale setting om, onder leiding van moderator Herman Verbeken, voormalig Facility Directeur Proximus/ Belgacom, een constructief rondetafelgesprek te houden met acht klanten van Gom. Verantwoordelijken van Bekaert, BP CBRE, Kinepolis, BNP Paribas Fortis, Lidl, Magnetrol, Odissee en Proximus werd gevraagd naar wat klantgerichtheid voor hen betekent, naar hun werkervaring met Gom en hoe deze kan verbeterd worden, en naar adviezen over hoe Gom in de toekomst nog een betere partner kan zijn voor hen. De toehoorders, voornamelijk belanghebbenden van Gom en medewerkers uit de stafdiensten van Facilicom, luisterden aandachtig toe.

Deze eerste klantenarena bracht al meteen een aantal frappante resultaten. Zo werd de nood aan proactieve samenwerking en een transparante communicatie herhaaldelijk en met klem onderstreept. Klanten vinden ook dat Gom meer aandacht moet schenken aan innovatie in de samenwerking, dat een facilitair dienstverlener moet investeren in de juiste mensen en dat een nog hechtere band tussen Gom en haar klanten de samenwerking naar een hoger niveau kan tillen. Al deze elementen zullen leiden tot meer klantgerichtheid en tot een samenwerking waarbij het ‘samen realiseren’ centraal staat.

Luisterbereidheid en betrokkenheid

Facilicom plant nog elf andere klantenarena’s tussen nu en eind april. Elke divisie van Facilicom zal hierbij minstens één keer aan bod komen. Na afloop van alle klantenarena’s zal een gespecialiseerde externe partner samen met Facilicom een grondige analyse maken van de resultaten. “De uitkomst van deze oefening moet ons de inzichten verschaffen om nog meer begaan te zijn met de behoeften van onze klanten’, zegt Alain Vandenbrande, CEO van Facilicom. ‘Dankzij onze open dialoog met de klant willen we uiteindelijk het meest klantgerichte bedrijf binnen de facilitaire sector worden’, besluit Vandenbrande nog.