Planet

De bedrijfsvoering van Facilicom is gericht op het reduceren van de ecologische impact. Zo heeft Gom, binnen haar project "Gom goes for zero", in samenspraak met een aantal klanten, haar ecologische voetdruk bij die klanten laten berekenen en daarvoor CO2-reductiecertificaten gekocht voor projecten in ontwikkelingslanden. Onze medewerkers besparen papier door documenten te digitaliseren en efficiënter te printen. We proberen afvalstromen te reduceren en afval te hergebruiken of te recycleren. We maken medewerkers bewust van de invloed die zij in hun werk hebben op het milieu en geven suggesties hoe zij de eigen impact kunnen reduceren. Dat geldt overigens evenzeer voor het verbruiken van middelen en energie in het gebouw van de gastheer. Als ze in hun werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen worden ze getraind om daar op veilige en milieuverantwoorde wijze mee om te gaan.