Profit

Facilicom is een zelfstandige onderneming zonder externe aandeelhouders. Om de continuïteit te waarborgen en onze zelfstandigheid en onze marktpositie te behouden, of liever nog te verbeteren, is een gezond rendement nodig. Het gerealiseerde rendement wordt aangewend voor versterking van het eigen vermogen en voor het versterken van onze portfolio, maar maakt het tevens mogelijk te investeren in medewerkers en innovaties.

Facilicom streeft een gemiddelde groei na van 6% per jaar. Alhoewel groei geen doel op zich is, staat groei voor succes. Omdat Facilicom succesvol is biedt het bedrijf ambitieuze mensen een aansprekende omgeving waarin zij hun talenten kunnen aanwenden. Hierdoor is Facilicom een inspirerende en betrouwbare werkgever, toonaangevend in zijn markten, die als partner stabiliteit  en continuïteit biedt voor haar opdrachtgevers.