Inkoopvoorwaarden

Deze informatie heeft betrekking op alle bestellingen van Facilicom bij haar leveranciers.
Wanneer op overeenkomsten tot leveringen aan Facilicom wordt gesproken over inkoopvoorwaarden wordt de tekst bedoeld die u hieronder kan downloaden

Facilicom algemene en specifieke inkoopvoorwaarden