Overheid

Een efficiënte, slagvaardige en flexibele overheid

Facilicom al vele jaren partner van de overheid

Overheden willen efficiënt, slagvaardig en flexibel opereren en zoeken daarom vaker een duurzame samenwerking met marktpartijen. Niet alleen bij de aanbesteding van facilitaire diensten, maar ook bij het creëren van veiligheid in het publieke domein en bij, bijvoorbeeld, de bouw en exploitatie van overheidsgebouwen. Het afbreukrisico is groot, dus moeten partners betrouwbaar zijn, continuïteit  bieden en dienstbaar zijn aan de publieke zaak.

Facilicom al vele jaren partner van de overheid

Facilicom is op tal van terreinen 'hofleverancier' van de overheid en van overheidsinstellingen. Dat loopt van alleen schoonmaken, bewaken of cateren tot de installatie en het onderhoud van automatische deuren, het totale onderhoud en het leveren van alle facilitaire diensten en eventueel zelfs de exploitatie van panden in de vorm van PPS-constructies.  Facilicom is in Nederland overigens het enige bedrijf dat zo'n PPS-contract als single party kan invullen, in België werden een aantal trouwe partners geselecteerd.