Security rijmt op hospitality

Security is het nieuwe normaal. Of u nu naar de bioscoop, het shoppingcentrum of zelfs het ziekenhuis gaat: de kans is groot dat een bewakingsagent u vanuit zijn ooghoeken zal scannen. Anno 2017 vinden we dat gewoon. Heel gewoon. Meer nog: we vinden we het bijna ongewoon als er géén bewakingsagent zou staan.

Nog een ontwikkeling: de tijd is voorbij dat we security louter vereenzelvigen met forse mannen. Vandaag zijn bewakingsagenten ook gewoon mensen die weten hoe ze met mensen moeten omgaan. Bewakingsagenten die niet alleen een stel brede schouders, maar ook een brede kijk op de wereld hebben.

Meer security en de ‘vermenselijking’ van security: het zijn evoluties van de jongste 20 jaar die ik toejuich. Bewakingsagenten zijn er immers niet om mensen af te schrikken. Wel om u een welkomst- en veiligheidsgevoel te geven. Security rijmt niet toevallig op hospitality. Beide zijn steeds meer met elkaar verstrengeld geraakt in het beroep van de bewakingsagent: bezoekers met een glimlach verwelkomen, even de weg wijzen, de deur openhouden … en tegelijk mensen met minder goede bedoelingen afschrikken. 

Afschrikken? Hoezo, afschrikken?

Een bewakingsagent zal geen professionele bende criminelen of terroristen kunnen tackelen, dat is waar, maar een bewakingsagent zal wél een sterk ontradend effect hebben op kleine en occasionele criminelen. De cijfers bewijzen het ook: security verdient zich altijd terug in minder incidenten (diefstallen, agressie, baldadig gedrag…) en een groter veiligheidsgevoel. De mensen die je graag over de vloer krijgt komen vaker terug, de mensen die je liever niet over de vloer krijgt blijven vaker weg. En dat is precies de kern van wat security moet doen.

De perceptie over security is dus geëvolueerd. De focus binnen security is geëvolueerd naar meer hospitality. De wereld zelf is ook geëvolueerd. Helaas is de wetgeving niet mee aan datzelfde tempo geëvolueerd. Binnen de jongste regering zijn er wel stemmen opgegaan om meer preventieve taken aan security toe te wijzen, maar het wetgevend proces is er een van lange adem. Die status-quo leidt vandaag tot bizarre situaties. Een bewakingsagent mag op het privéterrein van een klant ingrijpen als iemand zijn wagen hinderlijk parkeert of andere bezoekers lastig valt. Gebeurt hetzelfde 2 meter verder op de stoep naast het privéterrein? Dan is het een taak voor de politie.

Preventie

Op vlak van preventie is er bij de politie een vacuüm ontstaan die bewakingsagenten kunnen en moeten opvullen. Er zijn vandaag al landen in Europa waar bewakingsagenten ingezet worden voor administratieve politionele taken en voor preventieve opdrachten ter ondersteuning en in samenwerking met de politie, zoals patrouilles in woonwijken. Of landen waar bewakingsagenten ingezet worden om het werk van cipiers te ondersteunen. Ik vind dat we in ons land klaar zijn om ook die oefening te beginnen maken.

Investeren, opleiden en innoveren

Qua investeringen, opleidingen en innovatie moeten we immers niet onderdoen voor die Europese landen waar de bevoegdheden al verruimd zijn. Niet alleen in mensen en trainingen, maar ook in service (bij Trigion werken we bijvoorbeeld met een pool van superflexibele flying agents) en in techniek. Vandaag kunnen we bijvoorbeeld al drones inzetten in om gebouwen en terreinen te controleren en trainen we binnen Trigion medewerkers via virtual reality-toepassingen. De ontwikkelingen volgen elkaar ook steeds sneller op. Vergelijk het met de trend van de mobiele telefonie. De vaste telefoon had bijna een eeuw nodig om 100 miljoen gebruikers te tellen. Voor gsm’s was dat 15 jaar. Voor Pokémon Go een maand. Tijd dus dat de (regelgeving op vlak van) innovatie in de bewakingssector haar inhaalbeweging start!

 

Bart Baré

Bedrijfsmanager Trigion