Totaal integrale dienstverlening in België

25 april 2016

Ook in België biedt Facilicom inmiddels een totaalpakket van soft en hard facilities. Facilitaire diensten worden bovendien steeds vaker vergaand geïntegreerd. Het schoonmaakbedrijf stabiliseerde in 2015 in omzet, maar alle andere onderdelen van Facilicom België groeiden fors tot zeer fors. Daarmee zijn ze een steeds belangrijker troef in de algehele propositie en wordt ook Facilicom België totaal integraal.

Facilicom België wist in 2015 een groei te realiseren van ruim 9 procent. Het Belgische Gom stabiliseerde zijn omzet, maar alle andere onderdelen groeiden fors tot zeer fors. Beveiligingsbedrijf Trigion wist in 2015 weer met 20 procent te groeien. Cateringbedrijf Prorest zag de omzet met 10 procent toenemen. Facilicom Facility Solutions groeide 25 procent. Ook Axxicom Airport Caddy en Axxicom@Home wisten nieuw marktaandeel te veroveren, het laatste bedrijf wist de omzet zelfs te verdubbelen. Ook One Building Maintenance groeide, vooral door twee acquisities: E-installatiebedrijf HEC, en Co-Works, een bedrijf gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van AC's. Dankzij de autonome groei en de acquisities vormen al deze jonge bedrijven een steeds belangrijkere troef in de algehele propositie van Facilicom België.

Klantgerichtheid
Facilicom biedt inmiddels ook in België een totaalpakket van soft en hard services. Daarmee is een langetermijnambitie waargemaakt. Grote klanten zijn zeer te spreken over dat totaalaanbod. Facilicom is met deze propositie uniek, daarom is het wel zaak de markt hierin mee te nemen. Dat gebeurt ook. In 2015 is de divisie een omvangrijk programma gestart om de klantgerichtheid van de organisatie naar een nog hoger peil te tillen, onder meer met het organiseren van interne en externe klantarena's. In deze sessies wordt met groepen klanten openlijk van gedachten gewisseld over behoeften en ontwikkelingen bij klanten en gewenste ontwikkelingen bij Facilicom. De klantarena's zijn zo'n succes dat ze worden voortgezet. Dat gebeurt overigens ook op verzoek van de deelnemende klanten, die de sessies inmiddels zien als waardevolle relatie-evenementen. Zo biedt Facilicom België zelfs bij marktconsultaties een toegevoegde waarde. De kerngroep klantgerichtheid is nu bezig om samen met een extern bureau de customer journey in kaart te brengen en te optimaliseren.

Meer informatie vind je terug op Facilicom jaarverslag 2015