De jongeren van nu zijn de toekomst van morgen

21 juni 2016

Om jongeren onder de 35 jaar dichter bij elkaar te brengen, hebben enkele medewerkers van Facilicom het jongerennetwerk “Young Facilicom” opgericht. Young Facilicom wil de Y-generatie triggeren om elkaar meer op te zoeken, meer kennis te delen en elkaar te inspireren. Jongeren van nu werken vaak hard, maar hechten ook veel waarde aan een sociale omgeving op het werk.

Om in te spelen op de behoeftes van jongeren anno 2016, investeert Facilicom in een jongerennetwerk voor medewerkers onder de 35 jaar. Facilicom gelooft dat de jongeren  van nu de toekomst zijn van morgen. Omdat ze veel belang hechten aan een sociale werkomgeving zijn ze in staat om bruggen te leggen tussen Facilicom’s operationele divisies (schoonmaak, catering, bewaking,…) en de verschillende stafafdelingen. Een win-win situatie op alle vlakken.

Om het jongerennetwerk een vliegende start te geven, werd er reeds een Kick-off event georganiseerd. Er werd een bezoek gebracht aan Brouwerij De Koninck te Antwerpen, een klant van o.a. Trigion en Gom Special Cleaning. Naast een welkomstwoord van Alain Vandenbrande (Algemeen Directeur) en Arvin Willemse (Operationeel Directeur Gom) en een uiteenzetting over de verschillende werkzaamheden ter plaatse, werd de dag afgesloten met een gezellig netwerkmoment. 

Het bestuur van Young Facilicom, generatie Y op de werkvloer.
Young Facilicom werd opgericht door enkele medewerkers van Facilicom, v.l.n.r. boven: William Costermans, Lore Van Tongerloo, Sander Velghe; beneden: Annick Van Drom, Delphine Brodelet, Matthise Gosselink.